Race Information

สมัครได้แล้ววันนี้ คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครอบครัวดงตาลมีความสุข ส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง และเปิดโอกาสให้นิสิตเก่าทุกรุ่น นิสิตปัจจุบัน รวมทั้งผู้มีอุปการคุณมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องได้ร่วมพบปะปฏิสัมพันธ์กัน
2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมของสมาคม และสนับสนุนให้กับกิจกรรมของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

วันจัดงาน: วันอาทิดย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันรับเสื้อและเบอร์วิ่ง: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จุดปล่อยตัว : อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระยะทางวิ่ง : 10km | 5km | 2.5km
ค่าสมัคร : 550 บาท ทุกระยะ
VIP 1,500 บาท ทุกระยะ

รางวัล
ระยะ 10k : ถ้วยรางวัลสำหรับ ชาย 5 อันดับแรก และ หญิง 5 อันดับแรก
เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย สำหรับทุกระยะ
– รางวัลพิเศษ! เมื่อเข้าเส้นชัย 100 คนแรกชาย และ 100 คนแรกหญิง
– รางวัลแฟนซี! รับของที่ระลึก 5 รางวัล
– โล่ห์รางวัล สำหรับชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมสูงสุด 5 ชมรม

ผู้สมัครได้รับ : เสื้อ บิบ และถุงผ้า
ผู้สมัคร VIP ได้รับ : เสื้อ บิบ ถุงผ้า และ ของที่ระลึก

เปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2561

และที่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02579-5739, 02797-0999 ต่อ 1117